فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir