فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

قم - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir