فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اردبیل - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir