فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir