فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2011

کارکرد : 94,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir