فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2011

کارکرد : 94,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2009

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
880,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

لرستان - 9 ماه پیش

کارکرد
13,900 کیلومتر
قیمت
444,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir