فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2011

کارکرد : 94,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
830,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,900 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir