فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 24,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1390

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir