فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir