فروش چانگان CS 35 (مونتاژ) در اصفهان مدل 1396

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 81,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
8,400 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
160,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396

هرمزگان - 3 سال پیش

کارکرد
7,700 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
159,500,000
منبع آگهی
otex.ir