فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 107,250 کیلومتر قیمت : 19,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
20,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir