فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir