فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
55,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,300,000
منبع آگهی
otex.ir