فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2009

هیوندای، سوناتا، 2009

خراسان جنوبی

کارکرد : 203,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
376,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
226,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
383,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir