فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2009

هیوندای، سوناتا، 2009

خراسان جنوبی

کارکرد : 203,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
228,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir