فروش لیفان 820 در تهران مدل 1397

کارکرد : 3,050 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 820، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 820، 1395

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1395

خراسان شمالی - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، 820، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، 820، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1395

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir