فروش کیا اپتیما در مازندران مدل 2014

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir