فروش کیا اپتیما در مازندران مدل 2014

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
306,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir