فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 19,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir