فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 19,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir