فروش هیوندای ix35 در کردستان مدل 2014

کارکرد : 34,000 کیلومتر قیمت : 148,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir