فروش هیوندای ix35 در کردستان مدل 2014

کارکرد : 34,000 کیلومتر قیمت : 148,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
123,500,000
منبع آگهی
otex.ir