فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir