فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
196,500,000
منبع آگهی
otex.ir