فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
363,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
389,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
263,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir