فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
87,900 کیلومتر
قیمت
324,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir