فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
372,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir