فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2009

کارکرد : 193,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
910,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir