فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2009

کارکرد : 193,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir