فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 172,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir