فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 172,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir