فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 172,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir