فروش کیا اپتیما در هرمزگان مدل 2016

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 1,750,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir