فروش کیا اپتیما در هرمزگان مدل 2016

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 1,750,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
347,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir