فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,900 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir