فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,600 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
306,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir