فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2016

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

یزد - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir