فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2016

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir