فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2016

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir