فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1396

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,160,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir