فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
620 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

قم - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir