فروش هیوندای ix35 در مازندران مدل 2010

کارکرد : 155,000 کیلومتر قیمت : 183,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir