فروش هیوندای ix35 در مازندران مدل 2010

کارکرد : 155,000 کیلومتر قیمت : 183,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir