فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1389

کارکرد : 188,000 کیلومتر قیمت : 810,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir