فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1389

کارکرد : 188,000 کیلومتر قیمت : 810,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
174 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
94,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir