فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1389

کارکرد : 188,000 کیلومتر قیمت : 810,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir