فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 9,200 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
2,800 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
otex.ir