فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 243,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
353,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir