فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 243,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir