فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 129,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
111,111,111
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B30، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
4,300 کیلومتر
قیمت
617,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 23 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir