فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 129,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
7,600 کیلومتر
قیمت
62,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir