فروش نیسان ایکس تریل در آذربایجان شرقی مدل 2016

نیسان، ایکس تریل، 2016

آذربایجان شرقی

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

هرمزگان - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
281,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir