فروش کیا اپتیما در کردستان مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 167,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
379,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir