فروش کیا اپتیما در کردستان مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 167,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir