فروش کیا اپتیما در کردستان مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 167,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
88,500 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir