فروش کیا اپتیما در البرز مدل 2016

کارکرد : 5,800 کیلومتر قیمت : 1,870,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
1,860,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir