فروش کیا اپتیما در البرز مدل 2016

کارکرد : 5,800 کیلومتر قیمت : 1,870,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir