فروش کیا اپتیما در البرز مدل 2016

کارکرد : 5,800 کیلومتر قیمت : 1,870,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
213,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
154,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir