فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 4,900 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir