فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 4,900 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سوناتا، 201

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir