فروش کیا اپتیما در سیستان و بلوچستان مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir