فروش کیا اپتیما در سیستان و بلوچستان مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 2 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir