فروش کیا اپتیما در سیستان و بلوچستان مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی - 4 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir