فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
266,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir