فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir