فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 515,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir