فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 18,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
otex.ir