فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
74,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir