فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

البرز - 2 هفته پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
208,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

خراسان رضوی - 2 هفته پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir