فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 308,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir