فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
208,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir