فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

گلستان - 2 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir