فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1397

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
3 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
71,700 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir