فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1392

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1393

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
16,680,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir