فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 74,700,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
261,219 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir