فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2012

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
154,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
61,520 کیلومتر
قیمت
369,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir