فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 455,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

کردستان - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
88,500 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir