فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 455,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
186,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir