فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 455,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir