فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
276,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir