فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2008

کارکرد : 131,000 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir