فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2008

کارکرد : 131,000 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

کرمانشاه - 1 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir