فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2008

کارکرد : 131,000 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir