فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2008

کارکرد : 131,000 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir