فروش ب ام و 328i در مازندران مدل 2013

ب ام و، 328i، 2013

مازندران

کارکرد : 112,000 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
598,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir