فروش ب ام و 328i در مازندران مدل 2013

ب ام و، 328i، 2013

مازندران

کارکرد : 112,000 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir