فروش ب ام و 328i در مازندران مدل 2013

ب ام و، 328i، 2013

مازندران

کارکرد : 112,000 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir