فروش دنا پلاس در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
76,450,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir