فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
103,500 کیلومتر
قیمت
171,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir