فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir