فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir